විදියමයි කාරකය v1.9 මයින්ක්රාෆ්ට් බිඳ පැළුම් පිරියම්

විසින් | දෙසැම්බර් 6, 2016

පිරියම්-mod-කාරකය

Download Minecraft Forge Mod Loader Crack Free

මයින්ක්රාෆ්ට් බිඳ පැළුම් ඔබේ මයින්ක්රාෆ්ට් බිඳ ස්ථාපනය ප්රශ්නයක් සොයාගෙන ඇත සඳහා, mod කාරකය පිරියම්. ෆෝජ්, mod කාරකය වන නවතම අනුවාදය 1.7.10 ස්වාධීන ෆෝජ්, mod කාරකය 1.9 වෙනත් දුරැල ගොඩක් ද ප්රයෝජනවත් වන බව මයින්ක්රාෆ්ට් බිඳ සහාය සඳහා. මයින්ක්රාෆ්ට් බිඳ, mod කාරකය වෙනස් දුරැල සිය ගණනක් ස්ථාපනය උපකාර පිරියම් මුව විටටම. එය ද අනෙක් දුරැල සමග අනුකූල වේ ඕනෑම කාලය, mod පරිශීලක දී භාවිතා කරන බවට සහතික. , mod කාරකය රූප වැඩි දියුණු කිරීම සහ පරිශීලක අතුරු ලක්ෂණ එකතු කිරීම මඟින් ක්රීඩාවේ පෙනුම වෙනස් කළ හැකිය පිරියම්. එය, mod සහාය නැති බව හඳුනා ගත් විට, එය අනතුරු ඇඟවීමක් සීරුවෙන් ලබා දෙයි. Forge mod loader discovered that the backup level.dat is being used and saves users from a lot of time digging through crash reports or errors and also from figuring out things for themselves. It’s a very authentic software and is efficiently helpful when the users have installed many mods. Forge mod loader 1.9 is more than a blessing software with easy to use interface. එය, mod සහාය නැති බව හඳුනා ගත් විට, එය අනතුරු ඇඟවීමක් සීරුවෙන් ලබා දෙයි. Minecraft Forge Mod Loader saves users from a lot of time digging through crash reports or errors and also from figuring out things for themselves. Minecraft Forge Mod Loader a very authentic software and is efficiently helpful when the users have installed many mods. , mod කාරකය පිරියම් භාවිතා කිරීමට පහසු අතුරු මුහුණතක් ආශීර්වාදයක් මෘදුකාංග වඩා. Forge mod loader 1.9 කාලය ගොඩක් පරිශීලකයින් බිඳවැටීම් වාර්තා හෝ වැරදි හාරන්නේ ද තමන් සඳහා දේවල් අවබොධ සිට ඉතිරි. එය ඉතා අව්යාජ මෘදුකාංග වන අතර භාවිතා කරන්නන් බොහෝ දුරැල ස්ථාපනය කර තිබේ කාර්යක්ෂමව ප්රයෝජනවත් වේ. , mod කාරකය පිරියම් භාවිතා කිරීමට පහසු අතුරු මුහුණතක් ආශීර්වාදයක් මෘදුකාංග වඩා.

Forge mod loader 1.9 මයින්ක්රාෆ්ට් බිඳ සමඟ වැඩ කරන අතර ඕනෑම modding සඳහා අවශ්ය කරනු ලබන මෙවලමකි. ආරම්භයේදී, , mod කාරකය පිරියම් උපස්ථ level.dat SMP, mod පැටවීම සඳහා පමණක් අවසර මෙම mod භාවිත වන අනාවරණය, එහෙත්, දැන් නිසා එය වඩා සුදුසු බවට බොහෝ යාවත්කාල සහ changings එය දැන් ඔබ දුරැල සමග ආරම්භ too.Before බාල්දිය සහ සේවාදායකයා පැති ලක්ෂණ, ඔබ දුරැල තේරුම් වග බලා ගන්න. තවද, ඔබ ඔවුන් බාගත කිරීම සඳහා ආරක්ෂාව ඉඟි කියවිය යුතු.

විදියමයි කාරකය පිරියම් 1.9 අරුමයකි! විශේෂාංග පහත ඇත

 • , mod කාරකය පිරියම් පරිශීලකයන් මයින්ක්රාෆ්ට් බිඳ මැඩීමේ දුරැල එකතු කිරීමට ඉඩ.
 • Force loader does not change the appearance or gameplay of Minecraft.
 • Forge loader provides an interface for mod designers to add their mods to the base game.
 • Forge mod have the ability to automate tasks, otherwise require the player’s constant attention.
 • Also add new ores and metals to dig up, introduce a system of electricity and even replicate being a mage or wizard

Method to Activate Minecraft Forge mod loader 1.9

Forge Mod Loader has found a problem with your Minecraft installation. ඒ නිසා මෙහි අපි ඔබට බාගත කිරීම සඳහා පහසු ක්රමයක් හා සක්රිය ක්රමය ලබාදීම,. ඔබ යම් ප්රශ්නයක් තියෙනවා නම්, අපට අදහස් කොටුව තුළ දැන.

 • පලමු, download Minecraft Forge mod loader build you need.
 • ඔබට අවශ්ය මෙම විශේෂ සංස්කරණය තෝරා ගැනීමට වග බලා ගන්න.
 • මෙම 'ස්ථාපකය බාගත’ බව අනුවාදය සඳහා ගොනු.
 • වරක් බාගත, සැකසුම් ක්රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට .jar ගොනුව ද්වි-ක්ලික් කරන්න.
 • ඔබට විකල්ප තුනක් ලබා ඇත, තෝරන්න “සේවාදායකය ස්ථාපනය,” පසුව ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට ඔබේ ඩෙස්ක්ටොප් එක මත ෆෝල්ඩරයකට එය ස්ථාපනය කිරීමට බහලුම තෝරා “…” පතුලේ බොත්තම.
 • OK ක්ලික් කරන්න සහ එය ක්රියාවලිය සම්පූර්ණ සහ ස්ථාපනය අවසන් වූ විට නැඟී එන pop-up මත OK ක්ලික් කරන්න ඉඩ දෙන්න.
 • එය නිම වූ විට, සේවාදායකය ගොනු බහලුම සොයා.
 • දැන් ඔබේ Multicraft පැනලය වෙත ගොස් ඒ සඳහා උදාහරණ “භාජනයක් ගොනුව” පෙළ කොටුව.
 • ගොනුව නම ඇතුලත් කරන්න. දැන් සේවාදායකය ආරම්භ.
 • දැන් ඔබට ඔබේ ප්රියතම දුරැල බාගත කරගත හැක.
 • ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේ නිවැරදිව වැඩ කරන්නේ නම්, ඔබගේ සේවාදායකයේ දක්වා ආරම්භ කළ යුතුය.

 

Download Forge Mod Loader v1.9 Minecraft Crack

 

ඔබමයි