DMCA

Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") | SActivator.com

Sactivator.com mematuhi 17 U.S.C. § 512 dan juga Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Adalah menjadi dasar kami untuk bertindak balas kepada apa-apa notis pelanggaran dan mengambil tindakan yang sewajarnya di bawah Akta Hak Cipta Milenium Digital ("DMCA") dan undang-undang harta intelek lain.

Jika bahan hak cipta anda telah disiarkan di sactivator.com atau jika pautan ke bahan hak cipta anda dikembalikan melalui enjin carian kami dan anda mahu bahan ini dikeluarkan, anda mesti menyediakan komunikasi bertulis yang memperincikan maklumat yang disenaraikan dalam seksyen yang berikut. Sila ambil perhatian bahawa anda akan bertanggungjawab bagi ganti rugi (termasuk kos dan yuran peguam) jika anda memberi gambaran yang salah maklumat yang disenaraikan di laman web kami yang melanggar hak cipta anda.

Kami mencadangkan bahawa anda pertama kali menghubungi peguam untuk mendapatkan bantuan undang-undang mengenai perkara ini.

Unsur-unsur berikut ini harus disertakan dalam tuntutan pelanggaran hak cipta anda:

  • Memberi keterangan orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.
  • Memberi maklumat hubungan yang mencukupi supaya kami boleh menghubungi anda.
  • Anda mesti memasukkan alamat e-mel yang sah.
  • Anda perlu mengenal pasti cukup terperinci kerja berhak cipta yang didakwa telah dilanggar dan termasuk sekurang-kurangnya satu perkataan pencarian di mana bahan yang muncul dalam sactivator.com hasil carian.
  • Satu kenyataan bahawa pihak yang mengadu mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan itu mengikut cara yang mengadu tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang.
  • Satu kenyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu adalah tepat, dan di bawah penalti sumpah bohong, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.
  • Hendaklah ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang dikatakan dilanggar.

Menghantar notis pelanggaran itu!

Nama awak (diperlukan)

Emel anda (diperlukan)

subjek

Mesej anda

ling aduan anda kepada pihak lain seperti Pembekal Perkhidmatan Internet kami tidak akan mempercepatkan permintaan anda dan boleh menyebabkan tindak balas yang lambat kerana aduan itu tidak betul difailkan.

Pastikan sebelum DMCA