Adobe Acrobat Pro DC Crack 2018

միջոցով | փետրվար 7, 2018

Adobe Acrobat Pro DC Crack

Adobe Acrobat Pro DC Crack մի նոր դիզայնի հետ Adobe Փաստաթուղթ Cloud, որ կփոխի աշխատում եւ բեռնաթափման կարեւոր գործարար փաստաթղթեր. Այս տարբերակը թույլ կտա օգտվողներին աշխատել նստած վայրից հետ անկաշկանդ պայմանավորված է ամպի խաղարկային. դեռ ավելին, այն ունի նոր Acrobat DC բջջային հավելվածը, որի օգնությամբ օգտագործողները կարող են ստեղծել, խմբագրել, and sign PDFs and also can use Mobile Link to access recent file across desktop, web, and mobile. Adobe Acrobat Pro DC keygen allows you to edit PDFs instantly and scanned documents naturally thanks to the new OCR technologies. You might also like Adobe Photoshop CC 2018 Ճաք.

With a complete, built-in e-signature service Adobe Acrobat Pro DC keygen can let you send, track, manage, and store signed documents.

Important documents can also protect by preventing others from copying or editing sensitive information in PDFs.Adobe’s Document Cloud service also comprises built-in PDF signing and routing which makes working more convenient for the users.

Download Adobe Acrobat Pro DC Crack has an efficient, user-friendly new interface and some significant improvements in OCR and text-editing. It has stacks of tools for users to get to grips with. It has plenty of new features, but the major change in this version is its new interface.

Now it includes a Search Tools box that lets the user enter a few letters of the name of the tool which he wants to use, and the tool then appears in a panel at the right of the window. Tools side panel is easy to customize, as is the redesigned, modern-looking toolbar at the top of the window. When using on Amazon or other touch-enabled Windows tablet, the interface is fully touch-enabled.

Free Acrobat Pro DC Crack 2017 can add or edit text in a document’s original font even if a document is in the format of a book printed in an old hot-metal font that doesn’t exist on any computer or a scanned image.

No other optical-character-reading software have such unique feature. It allows us to repurpose old printed text in entirely new ways. Text-editing includes the ability to add items to bulleted and numbered lists. Acrobat Pro DC, with its speed, sleekness, and added powers, is the best Acrobat yet and master of its domain.

Adobe Acrobat Pro DC Features

 • Have The Ability to generate document cloud
 • New Acrobat DC mobile application for the user’s convenience.
 • Upgraded OCR to detect words with a toolbar.
 • Ability to edit scanned or book format texts
 • Intuitive and user-friendly interface
 • A vast array of tools with touch-enabled the interface.

How to Crack Adobe Acrobat Pro?

 • Download Adobe Acrobat Pro DC Crack with Serial number list.
 • Now install its .exe and exit it from the tray.
 • Copy Adobe .dll file/amtlib.dll from the download folder and replace in the installation directory.
 • you can find the installation directory here. [ C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\ ]

Download Adobe Acrobat Pro DC Crack 2018

 
Գիտունի Review
 • Adobe Acrobat Pro DC 2018
 • ծրագրային ապահովման որակի
 • Ապահով Ներբեռնել Server
 • բեռնելիս արագություն
 • Latest Release
4.9

ամփոփում

Adobe Acrobat Pro DC has an efficient, user-friendly new interface and some significant improvements in OCR and text-editing. It has stacks of tools for users to get to grips with. It has plenty of new features, but the major change in this version is its new interface.

Թողնել Պատասխանել