DMCA

Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") | SActivator.com

Sactivator.com se an konfòmite ak 17 U.S.C. § 512 ak nan Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Se règleman nou yo reponn a nenpòt avi kontravansyon ak pran mezi apwopriye anba Lwa sou Repa Digital Millennium Copyright ("DMCA") ak lòt lwa pwopriyete entelektyèl aplikab.

Si materyèl dwadotè ou te afiche sou sactivator.com oswa si lyen ki mennen nan materyèl dwadotè ou yo ki te retounen nan motè rechèch nou an, epi ou vle materyèl sa a yo retire, ou dwe bay yon kominikasyon ekri ki bay detay sou enfòmasyon ki ki nan lis nan seksyon ki annapre a. Tanpri konnen byen ke ou yo pral responsab pou domaj (ki gen ladan pwi yo ak frè avoka) si ou mal prezante detay enfòmasyon ki nan lis sou sit nou an ki Violation sou kopirayt ou.

Nou sijere ou premye kontakte yon avoka pou asistans legal sou zafè sa a.

eleman sa yo gen yon dwe enkli nan reklamasyon kontravansyon copyright ou:

  • Bay prèv ki montre moun nan otorize yo aji sou non mèt kay la nan yon dwa eksklizif ki swadizan violation.
  • Bay enfòmasyon kontak ase pou nou kapab kontakte ou.
  • Ou dwe mete tou yon adrès imel ki valab.
  • Ou dwe idantifye avèk ase detay travay la dwadotè te deklare ke yo yo te violation epi ki gen ladan omwen yon tèm rechèch anba ki materyèl la parèt nan rezilta rechèch sactivator.com.
  • Yon deklarasyon ke pati a pote plent gen yon kwayans lafwa bon ki itilize nan materyèl la nan fason ki plenyen de se pa sa otorize pa mèt kay la copyright, ajan li, oswa lalwa Moyiz la.
  • Yon deklarasyon ki di ke enfòmasyon ki nan notifikasyon an se egzat, ak anba sanksyon pou fo temwayaj, ki pati nan pote plent otorize yo aji sou non mèt kay la nan yon dwa eksklizif ki swadizan violation.
  • Yo dwe ki te siyen pa moun nan otorize yo aji sou non mèt kay la nan yon dwa eksklizif ki swadizan te violation.

Voye avi a infraction!

Non ou (mande)

Adrès elektronik ou (mande)

sijè

mesaj ou

ling plent ou an nan lòt pati tankou Founisè Sèvis Entènèt nou an pa pral akselere demann ou epi sa ka lakòz yon repons reta akòz pa plent lan byen ke yo te depoze.

Asire w ke Anvan DMCA